ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตำแหน่ง

ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง [2020-07-14 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ [2020-06-11 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2563 [2020-05-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2563 [2020-05-27 ] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตำแหน่ง [2020-05-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2563 [2020-05-13 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2563 [2020-05-13 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2563 [2020-02-04 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2563 [2020-02-04 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2562 [2019-09-23 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) [2019-09-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2562 [2019-01-25 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2562 [2019-01-25 ] ประกาศ เรื่อง ประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 6 รายการ [2019-01-24 ] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี 1 ตำแหน่ง [2018-06-18 ] ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ [2016-12-08 ]

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตำแหน่ง 

 เผยเเพร่: 2016-12-08  |  อ่าน: 621 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง(สตูล) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

อัตราเงินเดือน :10,430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการเลือกสรร :

- ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ
- สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน :ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

ใบรับรองแพทย์ของสำนักงาน ก.พ. ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด