ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเครื่องมือทำการประมงในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ.2563

การส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรการ MMPA [2021-04-07 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมต้อนรับ องคมนตรี และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  [2021-03-18 ] ด่านตรวจประมงระยอง ตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FLYING INSPECTION TEAM : FIT) [2021-03-10 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  [2021-01-28 ] ด่านตรวจประมงระยอง ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID-19) [2021-01-22 ] ประชุมหารือแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติ กรณีเรือประมงต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมีความประสงค์ขอแจ้งเข้าท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดระยอง [2021-01-20 ] กิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง  [2021-01-20 ] ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงระยอง [2021-01-04 ] ด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะในการตรวจการปฏิบัติงานมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 [2020-12-31 ] แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก covid-19 (สำหรับท่าเทียบเรือ) [2020-12-22 ] การปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก covid-19 (สำหรับเรือประมง) [2020-12-22 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเครื่องมือทำการประมงในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ.2563 [2020-12-17 ] ด่านตรวจประมงระยอง รับการตรวจเยี่ยมจากหัวหน้าสำนักงานผู้บังบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล [2020-12-17 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2020-12-08 ] ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงระยอง [2020-12-03 ] ด่านตรวจประมงระยอง รับการตรวจเยี่ยมจากผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล [2020-12-02 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานด้านการติดต่อสื่อสารเรือประมง จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-07-10 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-07-10 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9ฌ-0250 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-07-01 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-07-01 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-06-24 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-06-11 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-05-22 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-05-14 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-05-01 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-16 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการติดต่อสื่อสารเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-01 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-04-01 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-03-31 ]

ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเครื่องมือทำการประมงในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ.2563 

 เผยเเพร่: 2020-03-31  |  อ่าน: 127 ครั้ง

 

                  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์สามารถแก้ไขรายการเครื่องมือทำการประมงในใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทำการประมงและปริมาณผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง