การให้บริการ : ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • การให้บริการ : ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ

  • [2023-03-28] อธิบดีกรมประมงเปิดป้าย “อาคารสำนักงานใหม่ของด่านตรวจประมงกระบี่” [2023-03-12] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 [2023-03-10] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566 [2023-03-03] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [2023-03-02] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-27] ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-26] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-23] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-19] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-16] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 12-15 กุมาพันธ์ 2566

    การให้บริการ : ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ 


    ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ
    เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในการสืบค้น หรือตรวจสอบ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ