การให้บริการ : ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ

13 ตุลาคม 2564 น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2021-10-13 ] ด่านตรวจประมงกระบี่::ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ประจำเดือนกันยายน 2564 [2021-10-02 ] รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ประจำเดือน กันยายน 2564 [2021-10-02 ] ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ "ด้านประมง"  ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ [2021-09-28 ] ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 24 กันยายน 2564 ถึง 26 กันยายน  2564 [2021-09-27 ]  วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก [2021-09-24 ] ขอขอบคุณเรือประมงพาณิชย์ จังหวัดกระบี่ทุกลำ ที่ให้ความร่วมมือกิจกรรม "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา" ประจำเดือน กันยายน 2564 [2021-09-24 ] วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (HOPE) กรมประมง [2021-09-21 ] ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง 19 กันยายน 2564 [2021-09-21 ] ได้ให้การต้อนรับ น.อ.สมชาย ญาติประยูร หัวหน้าชุดFIT ซึ่งร่วมกับผู้แทนจากกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ในการตรวจประเมินศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่(PIPO) [2021-09-16 ]