ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

  • [2023-05-30] ร่วมกิจกรรม"บูรณาการตรวจเรือกลางทะเล" [2023-05-29] ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [2023-05-24] ด่านตรวจประมงกระบี่ บริการวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงาน [2023-05-23] กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [2023-05-12] คณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (Flying Inspection Team : FIT) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ [2023-04-28] กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ประจำเดือน เมษายน 2566 [2023-04-27] ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนเมษายน 2566 [2023-04-07] กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ประจำเดือน มีนาคม 2566 [2023-04-04] ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ประจำเดือนมีนาคม 2566 [2023-04-04] ปิดอ่าวทะเลอันดามัน 2566 ตั้งแต่ 1 เม.ย- 30 มิ.ย 66

    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีเรือแจ้งออก 395 เที่ยว แจ้งเข้า 394 เที่ยว รวมแจ้งเข้าออก 789 เที่ยว ตรวจเรือตามที่ระบบสั่งตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งตรวจ จำนวน 175 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเรือที่สั่งตรวจ และคิดเป็นร้อยละ 22.17 เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวเรือที่แจ้งเข้าออก ปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง จำนวน 860 ตันผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิดกฎหมายประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง