กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 เผยเเพร่: 2018-11-21  |  อ่าน: 9,067 ครั้ง

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกำหนดการประมง

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระเบียบกรมประมง

ประกาศกรมประมง

ประกาศกองฯ

 

นำเข้า

ส่งออก 

นำผ่าน

 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกรมปศุสัตว์

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร

พระราชบัญญัติอาหาร