กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 เผยเเพร่: 2018-11-21  |  อ่าน: 3,711 ครั้ง

 

พระราชกำหนดการประมง

    กฎกระทรวง

   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ประกาศกรมประมง

    ระเบียบกรมประมง

       ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

       ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       ประกาศกรมปศุสัตว์

 

พระราชบัญญัติศุลกากร

   ประกาศกรมศุลกากร  

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

พระราชบัญญัติอาหาร