กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย”

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย”

 • [2023-01-22] การประเมิน cpue แหล่งน้ำสระน้ำสวนพริก [2023-01-22] ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง [2023-01-22] ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำสระน้ำสวนพริก [2023-01-05] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" [2023-01-05] เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร [2022-12-22] บริการขายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ [2022-10-25] กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [2022-10-25] การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ [2022-10-25] การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [2022-10-25] การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” 


    กรมประมง  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ

  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

  ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย”

  กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) (รายละเอียด)