ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-12-14 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-12-14 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-06-15 ] งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-04 ] แจ้งข่าวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-05-05 ] งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [2020-03-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [2020-02-17 ] ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2020-02-04 ] งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [2020-02-04 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2563  [2020-01-13 ] งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [2020-01-06 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562  [2019-12-23 ] งบทดลอง ประจำเดือพฤศจิกายน 2562 [2019-12-09 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562  [2019-10-17 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน 2562 [2019-09-17 ]  งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [2019-09-09 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ( วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2562) [2019-06-12 ] ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2018-12-12 ] คู่มือ "การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชกรมประมง" [2018-07-24 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2018-02-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2018-01-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2018-01-09 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2017-10-09 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2017-09-07 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2017-05-03 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2017-04-07 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2017-02-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2017-01-10 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2016-12-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ [2016-12-26 ]

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |  อ่าน: 471 ครั้ง

 

enlightenedติดตามข่าวสาร Website ปยป.กษ. 

enlightenedรับชม VDO ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

enlightenedโหลดเอกสารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2561