การปล่อยสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี 


หากคุณต้องปล่อยสัตว์น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล
คุณต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อจะได้มั่นใจ ว่าสัตว์น้ำที่ปล่อยไปจะรอด โตได้ และไม่ทำลายธรรมชาติ