..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • การรับสมัคร "พนักงานราชการเฉพาะกิจ"

 • [2023-05-16] คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ [2023-05-16] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) [2023-04-05] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) [2023-04-05] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ [2023-03-27] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง [2023-03-27] โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ [2023-03-21] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล [2023-02-27] เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว" [2023-02-15] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2023-01-13] การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566

  การรับสมัคร "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน

  ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

  ?? สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการรับสมัคร "พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ" 

  รายละเอียดการสมัคร

  ? สมัครผ่าน https://opsmoac.thaijobjob.com

  ? สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

  ? พนักงานราชการเฉพาะกิจ สัญญาจ้าง ระยะเวลา 1 ปี ไม่มีต่อสัญญา

  ?? อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวการรับสมัครอย่างต่อเนื่องได้ที่เพจ >> สำนักงานประมง จังหวัดสมุทรปราการ

  รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศบนเว็บไซต์ ก.พ. >> https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx...