ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 110/2562

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2564.. [2021-10-21 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564.. [2021-10-15 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding.. [2021-10-15 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จ.. [2021-10-15 ] ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564.. [2021-10-12 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 ตุลาคมคม 2564.. [2021-10-08 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-10-04 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-10-04 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-10-01 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-09-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 110/2562 

 เผยเเพร่: 2021-09-28  |  อ่าน: 486 ครั้ง

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

นางสาวธัณย์สิตา กุลศิริเมธานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้เข้าพื้นที่ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน ต. ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจหาสารตกค้างที่ ศพจ.พะเยา

สุ่มเก็บปัจจัยการผลิตตรวจหาสารตกค้างและเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ