ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 104/2562

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2564.. [2021-10-21 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564.. [2021-10-15 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding.. [2021-10-15 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จ.. [2021-10-15 ] ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564.. [2021-10-12 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 ตุลาคมคม 2564.. [2021-10-08 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-10-04 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-10-04 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-10-01 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-09-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 104/2562 

 เผยเเพร่: 2021-09-28  |  อ่าน: 340 ครั้ง

 

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562

นายเอกชัย บัวเกตุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้จัดฝึกอบรมคณะกรรมการโครงการประมงโรงเรียน หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้เเก่ โรงเรียนทาเหนือวิทยา หมู่ ๓ ตำบลทาเหนือ อำเภอเเม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดห้วยทราย หมู่ ๗ ตำบลเเม่ทา อำเภอเเม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เเละโรงเรียนกอสะเลียม หมู่ ๗ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำเเพง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเเห่งละ ๑๐ คนรวมทั้งสิ้น ๓๐ คน

ปฏิบัติงานภายใต้โครงพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำเเพง

จังหวัดเชียงใหม่