ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 103/2562

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564.. [2021-10-15 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding.. [2021-10-15 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จ.. [2021-10-15 ] ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564.. [2021-10-12 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 ตุลาคมคม 2564.. [2021-10-08 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-10-04 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-10-04 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-10-01 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-09-28 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-09-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 103/2562 

 เผยเเพร่: 2021-09-28  |  อ่าน: 453 ครั้ง

 

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

นายปรีชา เกษสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาซิวควายแถบดำ จำนวน 10,000 ตัว ปลาซิวเจ็ดสี

จำนวน 10,000 ตัว และปลามุงหมาย จำนวน 5,000 ตัว ลงในลำห้วยขุนแม่ตื่น ม.13 ต.แม่ตื่น

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 2,000 ตัว ลงในบ่อโรงเรียนบ้านขุนตื่นน้อย

ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ชาวบ้านและนักเรียน ติดตามผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่โครงการฯ จากการสอบถามชาวบ้าน ตามแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ