ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 101/2562

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2564.. [2021-10-21 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564.. [2021-10-15 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding.. [2021-10-15 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จ.. [2021-10-15 ] ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564.. [2021-10-12 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 ตุลาคมคม 2564.. [2021-10-08 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-10-04 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-10-04 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-10-01 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-09-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 101/2562 

 เผยเเพร่: 2021-09-28  |  อ่าน: 273 ครั้ง

 

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562

นางสถิตย์  สมบูรณ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้ดำเนินการติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำของราษฎรบ้านปางเติม หมู่ 4 และบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  จำนวน 24 ราย  ผลการเลี้ยง  ปลานิลและปลาตะเพียนขาว อายุการเลี้ยง

10 เดือน  ปลานิล น้ำหนักสูงสุด 346 กรัม  น้ำหนักเฉลี่ย 227.75 กรัม  ความยาวเฉลี่ย

21 เซนติเมตร  ปลาตะเพียนขาว น้ำหนักสูงสุด 380 กรัม  น้ำหนักเฉลี่ย 170.75  กรัม ความยาวเฉลี่ย 24.20 เซนติเมตร  ดำเนินการภายใต้แผนงานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ