ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 100/2562

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564.. [2021-10-15 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding.. [2021-10-15 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จ.. [2021-10-15 ] ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564.. [2021-10-12 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 ตุลาคมคม 2564.. [2021-10-08 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-10-04 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-10-04 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-10-01 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-09-28 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-09-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ 100/2562 

 เผยเเพร่: 2021-09-28  |  อ่าน: 332 ครั้ง

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

นางสถิตย์  สมบูรณ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก

นายประสาน พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

ได้ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 6,000 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิตบางส่วนให้กับราษฎร

บ้านห้วยมะนาว และบ้านหินเหล็กไฟ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 18 ราย 

ติดตามดูความเรียบร้อยในการปล่อยพันธุ์ปลา และปลาที่สนับสนุนให้กับราษฎรบ้านขุนแตะ ในวันที่

 10 พฤษภาคม 2562 ดำเนินการภายใต้แผนงานโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ