พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566


พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 
 - ปลานิลจิตลดา3แปลงเพศ ขนาด 3 นิ้ว ราคาตัวละ 2.50บาท จำนวน 10,000 ตัว
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) , 089-7875966 ในวันและเวลาราชการ