จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 13 กันยายน 2565(เพิ่มเติม)


จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 13 กันยายน 2565(เพิ่มเติม) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 13 กันยายน 2565(เพิ่มเติม) ดังนี้ 
 - ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 10,000 ตัว 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ