พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 13 กันยายน 2565


พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 13 กันยายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 13 กันยายน 2565 ดังนี้ 
 - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว 
 - ปลาสวาย ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 20 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัว
 - ปลาเทพา ขนาด 1-2นิ้ว ราคาตัวละ 5 บาท จำนวน 3,000 ตัว
 - ปลาบึก ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 บาท จำนวน 400 ตัว
 - ปลาพลวงหิน ขนาด 5-7 นิ้ว ราคาตัวละ 50 บาท จำนวน 100 ตัว
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ