วันที่ 1 กันยายน 2565 จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์


วันที่ 1 กันยายน 2565 จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 1 กันยายน 2565 จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
ปลานิลแปลงเพศ  ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว 
ปลาเทพา  ขนาด 1 - 2 นิ้ว ราคาตัวละ 5 บาท จำนวน 30,000 ตัว  
ในการรับพันธุ์สัตว์น้ำ ให้เกษตรกรมารับในวันที่ 1กันยายน 2565 เวลา 10.00 -15.00 น. ทางศูนย์ฯไม่มีบริการจัดส่งพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร เกษตรกรต้องมารับพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯ เท่านั้น
สามารถสั่งซื้อออนไลน์ที่ลิงค์นี้ได้เลย

กดเลย