พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 9 สิงหาคม 2565


พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 9 สิงหาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
 - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว 
 - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัว
 - ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร1 ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 55 สตางค์ จำนวน 5,000 ตัว
 - ปลาบึก ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 บาท จำนวน 1,400 ตัว
 - ปลาพลวงหิน ขนาด 3-4 นิ้ว ราคาตัวละ 25 บาท จำนวน 700 ตัว
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ