พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 28 มิถุนายน 2565


[2022-08-05] ข่าวกิจกรรม กรกฎาคม 2565.. [2022-08-05] ข่าวกิจกรรม เดือน มิถุุนายน 2565.. [2022-08-05] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 9 สิงหาคม 2565.. [2022-07-20] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2565.. [2022-07-19] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหนุมเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้า.. [2022-07-12] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-08] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-04] ประกาศ แก้ไขบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-07-01] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 กรกฎาคม 2565.. [2022-06-24] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. อ่านทั้งหมด 

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 28 มิถุนายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดังนี้  
 - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 50 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว
 - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 5,000 ตัว
 - ปลาพลวงหิน ขนาด 3-4 นิ้ว ราคาตัวละ 25 บาท จำนวน 20,000 ตัว
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ