ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักงานทุนหมุนเวียน)


[2022-08-05] ข่าวกิจกรรม กรกฎาคม 2565.. [2022-08-05] ข่าวกิจกรรม เดือน มิถุุนายน 2565.. [2022-08-05] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 9 สิงหาคม 2565.. [2022-07-20] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2565.. [2022-07-19] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหนุมเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้า.. [2022-07-12] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-08] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-04] ประกาศ แก้ไขบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-07-01] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 กรกฎาคม 2565.. [2022-06-24] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักงานทุนหมุนเวียน) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักงานทุนหมุนเวียน)