พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565


[2022-08-05] ข่าวกิจกรรม กรกฎาคม 2565.. [2022-08-05] ข่าวกิจกรรม เดือน มิถุุนายน 2565.. [2022-08-05] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 9 สิงหาคม 2565.. [2022-07-20] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2565.. [2022-07-19] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหนุมเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้า.. [2022-07-12] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-08] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-04] ประกาศ แก้ไขบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-07-01] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 กรกฎาคม 2565.. [2022-06-24] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. อ่านทั้งหมด 

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
 - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัว 
 - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว

 - ปลาซิวเจ็ดสี ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 2 บาท จำนวน 3,000 ตัว 
 - ปลาซิวแม่แตง ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 6 บาท จำนวน 300 ตัว 
 - ปลานิลพลวงหิน ขนาด 3-4 นิ้ว ราคาตัวละ 25 บาท จำนวน 1,000 ตัว
 - ปลานิลพลวงหิน ขนาด 5-7 นิ้ว ราคาตัวละ 50 บาท จำนวน 500 ตัว

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ