พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 เมษายน 2565


[2022-06-24] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-06-24] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 28 มิถุนายน 2565.. [2022-06-20] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุ.. [2022-06-17] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2565.. [2022-06-13] จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 14 มิถุนายน 2565.. [2022-06-10] ใบรับรองแพทย์ ตำแหน่งพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ.. [2022-06-02] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 7 มิถุนายน 2565.. [2022-06-01] ประกาศรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1ตำแหน่ง.. [2022-05-30] จำหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 1 มิถุนายน 2565.. [2022-05-27] ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริห.. อ่านทั้งหมด 

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 เมษายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 เมษายน 2565 ดังนี้  
 - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 100,000 ตัว
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ