พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้  
 - ปลานิล ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 20 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ