พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2564

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-10-12  |  อ่าน: 113 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดังนี้  
 - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 50 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว
 - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว
 - ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 บาท จำนวน 1,000 ตัว
 - ปลายี่สกเทศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 20 สตางค์ จำนวน 80,000 ตัว*
 - ปลาสวาย ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 60,000 ตัว*
 - ปลาซิวใบไผ่แม่แตง ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 6 บาท จำนวน 1,500 ตัว
 - ปลาใบไผ่เจ็ดสี ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 2 บาท จำนวน 15,000 ตัว
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ15 (ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ
*หมายเหตุ เกษตรกรที่ต้องการพันธุ์ปลามากกว่า 10,000 ตัว ให้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมพันธุ์ปลา ที่หมายเลข 053-498428 ต่อ 15