ข่าวกิจกรรม 15 กันยายน 2564

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564.. [2021-10-15 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding.. [2021-10-15 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จ.. [2021-10-15 ] ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564.. [2021-10-12 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 ตุลาคมคม 2564.. [2021-10-08 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-10-04 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-10-04 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-10-01 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-09-28 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-09-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรม 15 กันยายน 2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-28  |  อ่าน: 48 ครั้ง

 

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสมพร กันธิยะวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ประชุมหารือโครงการปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างกรมประมง (DOF) กับสถาบันวิจัยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (FMIRI) เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบครบวงจรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นประธานในการประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองประมงต่างประเทศและสถาบันวิจัยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้