ข่าวกิจกรรม 18 สิงหาคม 2564

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564.. [2021-10-15 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding.. [2021-10-15 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จ.. [2021-10-15 ] ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564.. [2021-10-12 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 ตุลาคมคม 2564.. [2021-10-08 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-10-04 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-10-04 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-10-01 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-09-28 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-09-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรม 18 สิงหาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-28  |  อ่าน: 84 ครั้ง

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายสุรพัศ ทองมามุณีย์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ได้รับมอบหมายจาก นายประสาน พรโสภิณ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ได้ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการประตูระบายแม่สอย ปล่อยลูกปลาบ้า ขนาด 2-3 เซนติเมตร จำนวน 150,000 ตัว และลูกปลากาดำ จำนวน 50,000 ตัว ณ แม่น้ำปิง บ้านสบสอย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่