จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์ 10สิงหาคม2564

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564.. [2021-10-15 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding.. [2021-10-15 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จ.. [2021-10-15 ] ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564.. [2021-10-12 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 ตุลาคมคม 2564.. [2021-10-08 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-10-04 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-10-04 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-10-01 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนั.. [2021-09-28 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. [2021-09-28 ]
อ่านทั้งหมด 

จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์ 10สิงหาคม2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-28  |  อ่าน: 158 ครั้ง

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จำหน่ายพันธุ์ปลาผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

??????ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว

??????ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว

??????ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัว

สามารถมารับพันธุ์สัตว์น้ำ เวลา 13.00 น.-15.00 น.

สามารถสั่งซื้อออนไลน์ที่ลิงค์นี้ได้เลย??????

คลิกเลย