ประชุม FC และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ประจำเดือน มกราคม 2565


ประชุม FC และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ประจำเดือน มกราคม 2565 


วันที่ (12 ม.ค. 2565) นางสาวจารุรินทร์  กุลทนันท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fisheries Coordinator) และประชุมประจำเดือนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน