แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 เผยเเพร่: 2020-03-01  |  อ่าน: 241 ครั้ง

 

เชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)