ปล่อยปลาพร้อมรับคณะ 27

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสขอเผยแพร่เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 1/2563 เรื่.. [2021-06-17 ] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซ.. [2021-05-11 ] ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [2021-04-27 ] ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [2021-04-27 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส.. [2021-01-21 ] ประกาศจังหวัดนราธิวาส .. [2021-01-21 ] ประกาศจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส .. [2020-08-10 ] ประกาศกรมประมง.. [2020-08-04 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส.. [2020-07-14 ] ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. [2020-07-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยปลาพร้อมรับคณะ 27 

 เผยเเพร่: 2020-07-02  |  อ่าน: 403 ครั้ง

 

วันที่? 27 พ.ค. 63? นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายนรารักษ์ เขียวสด ประมงอำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมต้อนรับพอ.อ.ศิวะ? ภระมรทัต ผู้บัญชาการ?กองกำลังจิตอาสาพระราช?ทาน? (ผบ.กกล.จอส พระราชทาน?)? พร้อมด้วย? พล.ต.สุรพล? จันทร์ผ่อง? ประจำ? กกล.จอส.พระราช?ทาน? และ?คณะ?ลงพื้นที่?ตรวจ?เยี่ยม?โครงการ?ฟาร์ม?ตัวอย่าง?ฯบ้าน?โคกโก? ม.2? ต.โต๊ะเด็ง? อ.สุไหงปาดี? จ.นราธิวาส? ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน? จำนวน 5,000 ตัว? โดยมีนายเอกรัฐ? หลีเส็น? ผู้ว่าราชการจังหวัด?นราธิวาส? พร้อมคณะ? ร่วมให้การต้อนรับ?จากนั้น?ลงพื้นที่?ตรวจเยี่ยม?โครงการ?ฟาร์ม?ตัวอย่าง?บ้านโคก?ไร่?ใหญ่? ม.3? ต.สุไหงปาดี? อ.สุไหงปาดี? จ.นราธิวาส? ร่วมปล่อยพันธุ์?ปลาตะเพียน? จำนวน? 5,000? ตัว? สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส