ปล่อยปลาพร้อมรับคณะ 27

จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564.. [2021-09-16 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ... [2021-09-09 ] ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง.. [2021-08-19 ] องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธ.. [2021-08-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2021-08-18 ] สำนักงานประมงออำเภอรือเสาะ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว.. [2021-08-08 ] สำนักงานประมงอำเภอระแงะร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ(บ้านไอร์บือแต) ดำเนิน.. [2021-08-08 ] สำนักงานประมงอำเภอเจาะไอร้อง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม .. [2021-08-08 ] สำนักประมงจังหวัดนราธิวาสร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. [2021-08-08 ] สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร.. [2021-08-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยปลาพร้อมรับคณะ 27 

 เผยเเพร่: 2021-08-08  |  อ่าน: 513 ครั้ง

 

วันที่? 27 พ.ค. 63? นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายนรารักษ์ เขียวสด ประมงอำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมต้อนรับพอ.อ.ศิวะ? ภระมรทัต ผู้บัญชาการ?กองกำลังจิตอาสาพระราช?ทาน? (ผบ.กกล.จอส พระราชทาน?)? พร้อมด้วย? พล.ต.สุรพล? จันทร์ผ่อง? ประจำ? กกล.จอส.พระราช?ทาน? และ?คณะ?ลงพื้นที่?ตรวจ?เยี่ยม?โครงการ?ฟาร์ม?ตัวอย่าง?ฯบ้าน?โคกโก? ม.2? ต.โต๊ะเด็ง? อ.สุไหงปาดี? จ.นราธิวาส? ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน? จำนวน 5,000 ตัว? โดยมีนายเอกรัฐ? หลีเส็น? ผู้ว่าราชการจังหวัด?นราธิวาส? พร้อมคณะ? ร่วมให้การต้อนรับ?จากนั้น?ลงพื้นที่?ตรวจเยี่ยม?โครงการ?ฟาร์ม?ตัวอย่าง?บ้านโคก?ไร่?ใหญ่? ม.3? ต.สุไหงปาดี? อ.สุไหงปาดี? จ.นราธิวาส? ร่วมปล่อยพันธุ์?ปลาตะเพียน? จำนวน? 5,000? ตัว? สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส