ผู้ตรวจราชการกรม นายประเทศ ซอรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ผู้ตรวจราชการกรม นายประเทศ ซอรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

 เผยเเพร่: 2020-03-01  |  อ่าน: 220 ครั้ง

 

  วันที่ 4 - 7 มกราคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่  7 ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และประชุมติดตามผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามนโยบายของอธิบดีกรมประมง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีประมงจังหวัดปัตตานี ประมงจังหวัดนราธิวาส และประมงจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส และปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส และปัตตานี หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาส หัวหน้าศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานอื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อไป