ผู้ตรวจราชการกรม นายประเทศ ซอรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64.. [2021-11-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 11 พ.ย. 64.. [2021-11-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 พ.ย. 64.. [2021-11-05 ] รายงานผลข้อมูลการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. [2021-11-04 ] เชิญร่วมงาน สัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม".. [2021-10-27 ] รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564.. [2021-10-08 ] โปรแกรมคำนวณการใช้ยาและสารเคมีในบ่อหรือภาชนะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปทรงสี่เหล.. [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำ.. [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564.. [2021-09-16 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ... [2021-09-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ผู้ตรวจราชการกรม นายประเทศ ซอรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

 เผยเเพร่: 2021-09-09  |  อ่าน: 442 ครั้ง

 

  วันที่ 4 - 7 มกราคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่  7 ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และประชุมติดตามผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามนโยบายของอธิบดีกรมประมง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีประมงจังหวัดปัตตานี ประมงจังหวัดนราธิวาส และประมงจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส และปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส และปัตตานี หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาส หัวหน้าศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานอื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อไป