โครงการ : ฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) บ้านกึ่งวิถี (Half-way House) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 64.. [2021-11-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 11 พ.ย. 64.. [2021-11-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 พ.ย. 64.. [2021-11-05 ] รายงานผลข้อมูลการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. [2021-11-04 ] เชิญร่วมงาน สัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม".. [2021-10-27 ] รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564.. [2021-10-08 ] โปรแกรมคำนวณการใช้ยาและสารเคมีในบ่อหรือภาชนะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปทรงสี่เหล.. [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำ.. [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564.. [2021-09-16 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ... [2021-09-09 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการ : ฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) บ้านกึ่งวิถี (Half-way House) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง 

 เผยเเพร่: 2021-09-09  |  อ่าน: 530 ครั้ง

 

         นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อจัดทำกระชังเลี้ยงและอนุบาลลูกพันธุ์ปลากะพงขาว เพื่อเตรียมการโครงการฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) แก่กลุ่มเป้าหมายบ้านกึ่งวิถี  (Half - way house) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง โดย    โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามคำแนะนำที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ได้พระราชทานไว้ให้สำเร็จลุล่วง

       โดยในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมติดตั้งกระชังอนุบาลลูกพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวนทั้งหมด 12 กระชัง   และได้ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รุ่น หลังจากนั้นจะทำการคัดขนาดลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ทุก ๆ 5 – 7 วัน เพื่อให้ได้ลูกปลาขนาด 4 นิ้วขึ้นไป พร้อมที่จะนำไปขุนเลี้ยงเป็นขนาดบริโภคต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส