โครงการ : ฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) บ้านกึ่งวิถี (Half-way House) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง

โครงการ : ฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) บ้านกึ่งวิถี (Half-way House) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง 

 เผยเเพร่: 2020-03-01  |  อ่าน: 283 ครั้ง

 

         นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อจัดทำกระชังเลี้ยงและอนุบาลลูกพันธุ์ปลากะพงขาว เพื่อเตรียมการโครงการฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) แก่กลุ่มเป้าหมายบ้านกึ่งวิถี  (Half - way house) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง โดย    โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามคำแนะนำที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ได้พระราชทานไว้ให้สำเร็จลุล่วง

       โดยในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมติดตั้งกระชังอนุบาลลูกพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวนทั้งหมด 12 กระชัง   และได้ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รุ่น หลังจากนั้นจะทำการคัดขนาดลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ทุก ๆ 5 – 7 วัน เพื่อให้ได้ลูกปลาขนาด 4 นิ้วขึ้นไป พร้อมที่จะนำไปขุนเลี้ยงเป็นขนาดบริโภคต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส