พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


[2023-04-20] จังหวัดนราธิวาสกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที.. [2023-04-04] นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้าน Fisherman Sho.. [2023-04-04] นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหว.. [2023-03-16] พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.. [2023-03-09] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8 มีนาคม 2566.. [2023-03-02] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสวท.. [2023-02-18] รายงานการถอดบทเรียน "ธนาวิทย์ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม.. [2023-02-07] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-01-30] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 30 มกราคม 25.. [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 มกราคม 25.. อ่านทั้งหมด 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 15 มีนาคม 2566

นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ออกบูธจัดแสดงสินค้าภายใต้ร้าน Fisherman shop@Narathiwat ณ อาคารเฉลิม

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ

โดยนำปลาส้มแดนใต้ ปลาดุกแดดเดียว ผลิตภัณฑ์จากบังเดร์ฟาร์มอ.ระแงะ และ ปลาสลิดบางนราแดดเดียว เค้กปลาสลิด คุกกี้สติ๊กปลาสลิด ปลาพลวงชมพูส้ม ขนมผูกรัก ขนมปะการัง ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประมงอำเภอบาเจาะ มาจัดแสดงพร้อมจำหน่าย