ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8 มีนาคม 2566


[2023-04-20] จังหวัดนราธิวาสกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที.. [2023-04-04] นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้าน Fisherman Sho.. [2023-04-04] นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหว.. [2023-03-16] พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.. [2023-03-09] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8 มีนาคม 2566.. [2023-03-02] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสวท.. [2023-02-18] รายงานการถอดบทเรียน "ธนาวิทย์ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม.. [2023-02-07] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-01-30] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 30 มกราคม 25.. [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 มกราคม 25.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8 มีนาคม 2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบออกประกาศ เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังและการเพาะเลี้ยงปูทะเล ในกล่องพลาสติก ยื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบตามวาระดังกล่าววันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบออกประกาศ เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังและการเพาะเลี้ยงปูทะเล ในกล่องพลาสติก ยื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบตามวาระดังกล่าว