ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566


[2023-04-20] จังหวัดนราธิวาสกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที.. [2023-04-04] นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้าน Fisherman Sho.. [2023-04-04] นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหว.. [2023-03-16] พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.. [2023-03-09] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8 มีนาคม 2566.. [2023-03-02] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสวท.. [2023-02-18] รายงานการถอดบทเรียน "ธนาวิทย์ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม.. [2023-02-07] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-01-30] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 30 มกราคม 25.. [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 มกราคม 25.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ดำเนินการปล่อยปลาบึกจำนวน 11 ตัว ณ สระน้ำบริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากปลาบึกเป็นปลาไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปลาที่คนไทยรู้จักมานาน และจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ในธรรมชาติพบในแม่น้ำโขงและลุ่มน้ำสาขาเท่านั้น

ปลาบึก ( Mekong giant catfish ) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pangasianodon gigas โดยกรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ปลาบึกได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2526 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2527 ได้มีการเพาะขยายพันธุ์ปลาบึกอีกครั้ง ซึ่งนับว่าการเพาะพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเนื่องจากได้ลูกปลาจำนวนมาก ส่วนหนึ่งได้ปล่อยลงตามแม่น้ำและแหล่งน้ำต่างๆของประเทศ ในปี พ.ศ. 2544 กรมประมงประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง โดยสามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาบึกจากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้ในบ่อดินได้สำเร็จ ณ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ ในปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้มีการผสมเทียมปลาบึกได้ลูกปลาบึกปีละหลายแสนตัวซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่จะนำไปเลี้ยง

ท่านใดสนใจอยากทำบุญให้อาหารปลา สามารถนำอาหารปลาไปให้ได้ ณ บริเวณสระน้ำหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส นอกจากปลาบึกแล้วยังมี ปลาสวาย ปลาแฟนซีคาร์ป ปลานิลแดง ปลานิลดำ ปลาตะเพียน และปลาชนิดอื่นๆอีกมากมาย