ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 26 ธันวาคม 2565


[2023-03-16] พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.. [2023-03-09] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8 มีนาคม 2566.. [2023-03-02] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสวท.. [2023-02-18] รายงานการถอดบทเรียน "ธนาวิทย์ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม.. [2023-02-07] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-01-30] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 30 มกราคม 25.. [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 มกราคม 25.. [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 มกราคม 25.. [2023-01-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 มกราคม 25.. [2023-01-10] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 10 ธันวาคม 2.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 26 ธันวาคม 2565 


วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น.

นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วยสำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ออกร้าน Fisherman Shop โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค โดยนำผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประมงอำเภอบาเจาะ ที่ได้รับมาตรฐานประมงธงเขียวมาจำหน่าย ณ เรือนจำชั่วคราวโคกยามู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1) และงานวันดินโลก ปี 2565 โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ กระเช้าปีใหม่ ขนมเวาะตูม ขนมปะการัง ขนมผูกรัก ปลาดุกย่าง ปลาส้ม ปลาแดดเดียว ปลาดุกร้า และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้