ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565


[2023-01-30] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 30 มกราคม 25.. [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 มกราคม 25.. [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 มกราคม 25.. [2023-01-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 มกราคม 25.. [2023-01-10] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 10 ธันวาคม 2.. [2023-01-06] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 มกราคม 256.. [2023-01-05] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 5 มกราคม 256.. [2023-01-04] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 มกราคม 256.. [2023-01-03] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มกราคม 256.. [2022-12-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 ธันวาคม 2.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และสำนักงานประมงอำเภอตากใบ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมร้านปลากุเลาทองแม่แป้นตากใบ ที่สินค้าได้รับตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวพร้อมทั้งได้วางจำหน่าย ณ Fisherman Shop @Bangkhen กรมประมง กรุงเทพฯ และดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสินค้าที่สด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม แก่ร้านจำหน่ายปลากุเลาเค็มและผลิตภัณฑ์ประมงในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส