ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 กันยายน 2565


[2022-12-07] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 7 ธันวาคม 25.. [2022-12-01] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 ธันวาคม 25.. [2022-11-30] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-29] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 29 พฤศจิกายน.. [2022-11-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 พฤศจิกายน.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 พฤศจิกายน.. [2022-11-23] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 พฤศจิกายน.. [2022-11-21] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 พฤศจิกายน.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 กันยายน 2565 


วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง หมู่ที่ 12 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติมาเป็นประธาน และนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 เข้าร่วมในพิธี

สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 300,000 ตัว และปูม้า จำนวน 100,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการมอบใบรับรองมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน จำนวน 34 ราย มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อนำพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงสู่ทะเล และการจัดนิทรรศการโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเลและอนุสัญญาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย