ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 22 กันยายน 2565


[2022-11-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 พฤศจิกายน.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 พฤศจิกายน.. [2022-11-23] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 พฤศจิกายน.. [2022-11-21] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 พฤศจิกายน.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน.. [2022-11-18] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-18] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 17 พฤศจิกายน.. [2022-11-14] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 14 พฤศจิกายน.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 22 กันยายน 2565 


วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการ ให้เกียรติเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้าร้าน Fisherman shop @Narathiwat ณ ร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ (ร้าน OTOP นราธิวาส) โดยมีนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งภายในร้านมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส อาทิ ปลากุเลาเค็ม ปลาพลวงชมพูส้ม ปลาดุกร้า ข้าวเกรียบปลา น้ำบูดู และสมันปลา เป็นต้น วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการ ให้เกียรติเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้าร้าน Fisherman shop @Narathiwat ณ ร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ (ร้าน OTOP นราธิวาส) โดยมีนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งภายในร้านมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส อาทิ ปลากุเลาเค็ม ปลาพลวงชมพูส้ม ปลาดุกร้า ข้าวเกรียบปลา น้ำบูดู และสมันปลา เป็นต้น