ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 21 กันยายน 2565


[2022-11-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 พฤศจิกายน.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 พฤศจิกายน.. [2022-11-23] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 พฤศจิกายน.. [2022-11-21] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 พฤศจิกายน.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน.. [2022-11-18] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-18] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 17 พฤศจิกายน.. [2022-11-14] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 14 พฤศจิกายน.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 21 กันยายน 2565 


ขอแสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ในการเป็น Brand Ambassador กรมประมง ประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลจาก นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง?? ขอแสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ในการเป็น Brand Ambassador กรมประมง ประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลจาก นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 96 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง