ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 21 กันยายน 2565


[2022-11-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 พฤศจิกายน.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 พฤศจิกายน.. [2022-11-23] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 พฤศจิกายน.. [2022-11-21] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 พฤศจิกายน.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน.. [2022-11-18] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-18] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 17 พฤศจิกายน.. [2022-11-14] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 14 พฤศจิกายน.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 21 กันยายน 2565 


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการ และนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนร้าน Fisherman shop @Narathiwat ณ ร้านค้าแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนราธิวาส ภายในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวนร.5) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง อาทิ น้ำบูดู ปลาดุกร้า ปลาส้ม น้ำพริกปลาส้ม ปลาสวรรค์ สมันปลา และอื่นๆ เข้าร่วมจำหน่ายภายในร้าน