ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 21 กันยายน 2565


[2022-11-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 พฤศจิกายน.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 พฤศจิกายน.. [2022-11-23] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 พฤศจิกายน.. [2022-11-21] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 พฤศจิกายน.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน.. [2022-11-18] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-18] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 17 พฤศจิกายน.. [2022-11-14] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 14 พฤศจิกายน.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 21 กันยายน 2565 


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการ และนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการจัดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา : การส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดสายพันธุ์พื้นถิ่นลุ่มน้ำบางนรา งาน "ของดีเมืองนรา" ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ซึ่งหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ ได้นำเสนอผลงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยคัดเลือกชนิดสัตว์น้ำที่เหมาะสมมาเลี้ยงในพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินพรุ ซึ่งมีอยู่มากในจังหวัดนราธิวาส คือ พันธ์ุปลาสลิด เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร. 5) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส