VDO_สืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา_การส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดสายพันธุ์พื้นถิ่นลุ่มน้ำบางนรา


[2022-12-07] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 7 ธันวาคม 25.. [2022-12-01] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 ธันวาคม 25.. [2022-11-30] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-29] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 29 พฤศจิกายน.. [2022-11-28] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 พฤศจิกายน.. [2022-11-28] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 พฤศจิกายน.. [2022-11-23] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 พฤศจิกายน.. [2022-11-21] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 พฤศจิกายน.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 พฤศจิกายน.. อ่านทั้งหมด 

VDO_สืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา_การส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดสายพันธุ์พื้นถิ่นลุ่มน้ำบางนรา 


https://youtu.be/sXnX14Wwm0M