ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 สิงหาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 สิงหาคม 2565 


วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอศรีสาคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมสาธิต การแปรรูปปลาดุกแดดเดียว และปลาดุกร้า ผลผลิตปลาดุกของโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ โดยมีนักเรียน และครูเข้าร่วม จำนวน 20 ราย ณ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ หมู่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอศรสาคร จังหวัดนราธิวาส