ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 สิงหาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ประมงอำเภอสุไหงปาดี ร่วมกับนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอสุไหงปาดี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาลงนาข้าว โดยมี พล.ร.ต สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 นายทศพล สวัสดิสุข รองผวจ.นราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ (ทหาร ตำรวจ) เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ ณ ทุ่งนาปากล่อ หมู่ที่ 11 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส