ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 สิงหาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมด้วยประมงอำเภอสุไหงปาดี (นายนรารักษ์ เขียวสด) พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อมอบวัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ให้กับผู้พิการรายนายมูหะมะ สนิ อยู่บ้านเลขที่ 1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นการช่วยเหลือผู้พิการตามมาตรา 35 ประเภทการให้ความช่วยเหลืออื่นใด โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุการเกษตร ( พันธุ์ปลานิล ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว จำนวน 500 ตัว อาหารปลาดุกชนิดเม็ดลอยน้ำ โปรตีนไม่น้อยกว่า 32% จำนวน 1 กระสอบ)