ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 10 สิงหาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 10 สิงหาคม 2565 


วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอระแงะ ได้ดำเนินการฝึกอบรมสาธิต การแปรรูปปลาดุกแดดเดียว และปลาดุกร้า ผลผลิตจากปลาดุกของโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ โดยมีครูและนักเรียนเข้า จำนวน 15 ราย ณ โรงเรียนดาราวิทยา หมู่ 9 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส