ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 มิถุนายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 มิถุนายน 2565 


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานประมงอำเภอรือเสาะ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบ้านสุเป๊ะ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ของกลุ่มปลาส้มไฮโซ บ้านสุเป๊ะ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และมอบป้ายโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ให้กลุ่มปลาส้มไฮโซ บ้านสุเป๊ะ