ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 มิถุนายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 มิถุนายน 2565 


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ประมงอำเภอบาเจาะเข้าร่วมประชุม คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ครั้งที่ 3/2565 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอบาเจาะ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายทศพล สวัสดิสุข เป็นประธานในการประชุม

ด้านประมง : กลุ่มเป้าหมาย คทช.ในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 49 ราย อำเภอบาเจาะ 37 รายอำเภอยี่งอ 12 ราย เกษตรกรเป้าหมายกรมประมงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 13 รายเมื่อปีงบประมาณ 2563 ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรกิจกรรม : เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ปัจจุบันเกษตรกรยังเลี้ยงต่อเนื่องจำนวน 3 ราย